Media Release

Plaats hier gratis uw artikel of persbericht!

Richtlijnen machines en arbeidsmiddelen

Wilt u een risicoanalyse opstellen voor uw bedrijf? Dit kan bijvoorbeeld voor uw medewerkers en afnemers te kunnen waarborgen? Zij brengen graag alle risico’s in kaart, waarmee u te maken heeft tijden het werken met de machines en apparaten binnen uw bedrijf/onderneming. Zij houden daarbij uiteraard rekening met de europese richtlijnen die er gelden. Net als de veiligheids- en gezondheidswetgeving op dit gebied. U dient veilig te leveren en te ontwerpen, dus een risicoanalyse waarbij alle mogelijke gevaren overzichtelijk in kaart worden gebracht is van groot belang.

Richtlijnen machines en arbeidsmiddelen

Als zij een risicoanalyse maken voor uw bedrijf zullen zij hun onder andere houden aan de machinerichtlijn en de richtlijn arbeidsmiddelen, twee belangrijke Europese richtlijnen op dit gebied. Deze stellen eisen aan het ontwerp, de bediening, de gebruikte materialen, het onderhoud en de gebruiksaanwijzing van een machine, maar daarnaast ook aan de risico’s die de arbeidsmiddelen met zich meebrengen.

Verder zorgen ze ervoor dat ze de mogelijke maatregelen in kaart brengen die er nodig zijn om veilig gebruik van de arbeidsmiddelen mogelijk te maken. Ze kunnen op die manier een volwaardige risicoanalyse maken voor uw onderneming.

Voor meer informatie over een risico inventarisatie en evaluatie kunt u de website nu bekijken.

Linkruil.org

Comments are closed.