Media Release

Plaats hier gratis uw artikel of persbericht!

Swot analyse

Swot analyse staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, ofwel Sterktes, Zwaktes, Kansen en Bedreigingen. Een SWOT-analyse geeft een overzicht van en inzicht in je sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen.  Ook als je een ondernemingsplan wilt of moet gaan schrijven is een SWOT analyse onontbeerlijk.

SWOT analyse, wat heb je eraan

Met een SWOT analyse kun je jezelf inzicht verschaffen in zowel je interne als je externe positie. Het is eigenlijk een soort combinatie van een marktonderzoek, een concurrentieanalyse en een omgevingsanalyse in één. Je krijgt namelijk een goed beeld van je eigen organisatie, doordat je goed gaat nadenken over zowel je sterke en zwakke punten als je kansen en bedreigingen. Hierdoor zie je ook waar eventuele verbeterpunten liggen. Een SWOT-analyse zou je zelfs kunnen doen voor bepaalde projecten. Op die manier krijg je een goed overzicht van dat project en kun je een betere afweging maken of je het project al dan niet door moet zetten. Nadat een swot analyse is ingevuld kun je een confrontatiematrix invullen.

De elementen van de SWOT-analyse

Een SWOT-analyse bestaat uit de volgende elementen:

  • Strenghts, de sterke punten van je bedrijf;
  • Weaknesses, de zwakke punten van je bedrijf;
  • Opportunities, de kansen voor je bedrijf;
  • Threats, de bedreigingen voor je bedrijf.

Door een interne analyse van je bedrijf komen de sterke en de zwakke punten naar voren. Dit betreft altijd factoren binnen het bedrijf, zoals bijvoorbeeld de organisatiestructuur, het personeel, de marketing, de logistiek en de financiële situatie. Op al deze sterke en zwakke punten kun je zelf invloed op uitoefenen.

De externe omgeving bepalen je kansen en de bedreigingen. Dit kan bijvoorbeeld bij afnemers, de concurrentie, de distributie of in de gehele bedrijfstak zijn. Zelfs de regering kan voor een kans of een bedreiging zorgen door een nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving. De kansen die op deze manier aan het licht komen moeten natuurlijk worden benut. De bedreigingen die op deze manier naar voren komen moeten daar waar mogelijk worden omgezet in een kans of anders worden afgewend.

Stappenplan SWOT-analyse

  1. Benoem je  sterkte en zwakte punten.
  2. Benoem je kansen en de bedreigingen.
  3. Selecteer de belangrijkste punten uit stap 1 en 2.
  4. Stel de definitieve SWOT-analyse op.

Vuistregels

Neem alleen die elementen op die je onderscheiden ten opzichte van de concurrent. Ook elementen die bepalend kunnen zijn voor je toekomst neem je hierbij op. Een vuistregel die vaak wordt toegepast is dat je bij alle elementen maximaal drie opneemt. Kies daarom alleen die elementen die in de ogen van je klanten of opdrachtgevers het allerbelangrijkst of meest onderscheidend zijn.

Linkruil.org

Comments are closed.