Media Release

Plaats hier gratis uw artikel of persbericht!

Teletekst België

Teletekst België

 

Nieuwe media

Media zijn overbrengers van informatie. Het begrip nieuwe media wordt veelal geassocieerd met computers en andere moderne communicatiemiddelen. Als er nieuwe media zijn, moeten er ook oude media zijn. Dat zijn de ‘dode bomen media’ bijvoorbeeld, hiermee worden gekscherend de kranten bedoeld, een analoog voorbeeld van media.

Kenmerken nieuwe media

De nieuwe media zijn:

  • Een nieuwe tekstuele ervaring, een andere vorm. Van teletekst naar nieuws naar internet.
  • Een nieuwe manier om de wereld te presenteren. Bijv. Google Earth en Google Maps.
  • Nieuwe relaties tussen mens en media technologieën ontstaan. Bijv. de smartphone.
  • Nieuwe ervaringen van relatie tussen belichaming, identiteit en gemeenschappen. Bijv. sociale media, zoals facebook.
  • Nieuwe concepten van de relatie van het biologische lichaam met de technologische media.
  • Nieuwe manieren van organisatie en presentatie. Bijv. Powerpoint presentatie.

 

De kenmerken van de nieuwe media zijn: digitaal, interactiviteit, hyper tekstueel, virtueel en gesimuleerd. Hieronder worden de kenmerken uiteengezet:

Digitaal

Als we spreken van de term nieuwe media weten we dat dit het tegenovergestelde is van de fysieke, oude media of met andere woorden, de traditionele media. Analoge informatie kan alleen worden omgezet in andere analoge informatie, een ander fysiek object. Digitale informatie kan veranderingen ondergaan, zoals internet. Ook teletekst in België, Nederland of een ander land is een vorm van digitale media, het is dus niet helemaal van de laatste jaren. Dus , de uitkomsten van de analoge mediaprocessen zijn onveranderlijk en digitale media zijn wel veranderlijk. Een krant is bijvoorbeeld analoog.

Interactiviteit

Interactiviteit omschrijft de relatie tussen gebruikers, hun omgeving en de inhoud op het web. Interactiviteit kan gezien worden als een dynamisch en onderling samenhangend proces, dat bijdraagt aan ontwikkeling van verdere inhoud.

Interactiviteit kent twee niveaus: ideologisch en instrumenteel. Er is sprake van ideologische interactiviteit als op democratische wijze het bewerkingsproces kan worden gemanipuleerd of onderbroken met een keuzevrijheid en daarbij is er een onafhankelijke relatie met de kennisbronnen. Instrumentele interactiviteit is het middel waarmee de mediatekst door de gebruikers kan worden aangepast. Er zijn vier vormen: hyper tekstueel, 3D , registratie en interactieve communicatie (forums en chat).

Hypertekstueel

Een hypertekst bestaat ook uit tekstuele eenheden. Maar bij hypertekst is de tekstuele eenheid gedefinieerd als de inhoud van het computerscherm, inclusief wat men te zien krijgt door ‘scrollen’. In hypertekst kan elke eenheid verbonden zijn aan vele andere teksten, en wel zodanig dat de lezer elk van de vele mogelijke opvolgers kan zien. De lezer krijgt een van deze opvolgers te zien door zelf te kiezen (bijvoorbeeld door met de muis op een woord of icoon op het scherm te klikken) of de door de auteur gecreëerde paden te volgen die afhankelijk zijn van vorige keuzes die de lezer heeft gemaakt. Ook teletekst in België en andere landen is een vorm van een hypertekst. Een hypertekst bestaat fysiek in de vorm van codes in een opslagmedium zoals een harde schijf en in de RAM van de computer. Elke hypertekst kan meerdere voorafgaande teksten hebben en meerdere teksten die erop volgen. Een herschikking van de tekst impliceert geen fysieke vernietiging van het bestaan van het werk. Je kunt hyperteksten niet ‘verscheuren’ zoals dat met een boek kan, wel verwijderen uiteraard.

Virtueel

Virtualiteit, komt voor in twee vormen: immersie (3D) en virtuele. Immersie betekent onderdompeling, deze vorm is bekend met de 3D ervaring. De virtuele ruimte is bij immersie mogelijk gemaakt door de technologie. Dit is terug te zien in een 3d film in bijvoorbeeld de bioscoop harderwijk. Bij virtuele ruimte gaat het om het gevoel waar de mensen elkaar ‘ontmoeten’. Het gaat hier dus om een onzichtbare ruimte van communicatienetwerken. Wij verstaan tegenwoordig het internet als voornaamste virtuele wereld.

Gesimuleerd

Simulatie, ook imitatie of representatie, is onder te verdelen in drie zienswijzen: postmodernistische simulatie, computersimulatie en gamesimulatie. Bij Postmodernistisch simulatie gaat het om een object dat slechts bestaat vanwege het signaal dat het afgeeft. Denk aan de M op de paal langs de snelweg. De M geeft het signaal ‘trek in’. Dit wordt ook hyperrealiteit genoemd. Computersimulatie is een simulatie waarbij men een deel van de werkelijkheid nabootst met een model in een computerprogramma. Gamesimulatie is een game waarbij wordt gestreefd naar een zoveel mogelijk realistische werkelijkheid in de vorm van simulatie.

 

Linkruil.org

Comments are closed.