Media Release

Plaats hier gratis uw artikel of persbericht!

Tips aangifte inkomstenbelasting deel 2

Tips aangifte inkomstenbelasting deel 2

We gaven u in deel 1 al een aantal tips voor de aangifte inkomstenbelasting zoals het vragen van uitstel, het letten op het urencriterium,  aftrekposten en de WBSO. In dit deel geven we u nog meer tips.

Kosten
Zorg dat u zoveel mogelijk kosten van uw bedrijf invoert, denk hierbij ook om de kleinere uitgaves zoals een vaktijdschrift, inktcartridges of tablets.

Heffingskorting
Denk goed aan alle heffingskortingen waar u gebruik van kan  maken: De algemene heffingskorting, de arbeidskorting, de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de alleenstaande ouderkoritng. Betaal niet meer belasting dan nodig.

Oudedagsreserve
U kunt als ondernemer van de mogelijkheid gebruik maken om een deel van de winst te reserveren als oudedagsreserve. Per jaar mag hier een bepaald bedrag van worden afgetrokken, maak hier dan ook gebruik van.

Laat het doen
Als u merkt dat het u veel tijd kost om de inkomstenbelasting in te vullen kunt u het overwegen om dit door iemand anders te laten doen. Niet alleen kost dit een professioneel minder tijd, ook weten ze het beste hoe u het minste inkomstenbelasting betaald.

Met deze tips kunt u de hoogte van uw inkomstenbelasting flink omlaag drukken. Voor meer advies voor ondernemers ga dan  naar onze website belastingadvies Amsterdam.

Linkruil.org

Comments are closed.