Media Release

Plaats hier gratis uw artikel of persbericht!

Wat is het verschil tussen risicomanagement en kansenmanagement

Het ontwikkelen en investeren in vastgoed brengt de nodige financiële risico’s met zich mee. Het niet goed inschatten en beheersen van deze risico’s is sterk van invloed op de financiële positie van vastgoedeigenaren, vastgoedontwikkelaars en investeerders. Maar iedereen die met vastgoed bezig is weet dat risico’s ook vele kansen met zich mee brengen. Kansen die de financiële performance van vastgoedprojecten kunnen verhogen. Het beheersen van kansen is voor strategische vastgoedplanning daarom net zo belangrijk als het beheersen van risico’s. Maar wat is het verschil tussen risicomanagement en kansenmanagement?

Risicomanagement

Risicomanagement is het analyseren en inschatten van de risico’s die het rendement van de investering op de korte en lange termijn kunnen drukken. Hierbij kun je denken aan het ontwikkelen van vastgoed. Doordat vastgoedprojecten grote financiële risico’s met zich mee brengen staan deze steeds vaker onder druk. Investeerders en vastgoedontwikkelaars willen daarom de mogelijke financiële risico’s inzichtelijk maken. Hierbij kun je denken aan vastgoedrisico’s die uit geografische, economische en demografische factoren ontstaan. Door de financiële risico’s die uit bijvoorbeeld valuta en liquiditeitspositie ontstaan inzichtelijk te maken, kunnen er de nodige beheersmaatregelen worden genomen. Dit zorgt ervoor dat de negatieve gevolgen die de risico’s voor het projectresultaat hebben tot een minimum beperkt worden. Door risico’s inzichtelijk te maken en integraal te beheersen wordt de financieringsbereidheid vergoot.

Kansenmanagement

Net als risico’s een oorzaak hebben, die je bij risicobeheer achterhaalt, hebben kansen ook een oorzaak. Het achterhalen van deze oorzaak staat bij kansenmanagement centraal. Kansenmanagement is het inventariseren, prioriteren en benutten van kansen. Binnen vastgoedontwikkeling is hier echter weinig aandacht voor. Doordat het ontwikkelen van vastgoed veel risico’s met zich meebrengt, ligt hier de focus veelal op het beheersbaar maken van de risico’s. Het inzichtelijk maken en benutten van kansen is minstens zo belangrijk. Als de oorzaak van een kans eenmaal duidelijk is, kan er hierop worden aangestuurd. Door hier proactief op het optreden van een kans aan te sturen wordt de kans van optreden vergroot. Een kans kun je daarom uitdrukken in een potentiële winst. De winst kan financieel maar ook operationeel zijn. Denk hierbij aan het volledig afsluiten en geluidsdicht maken van een ruimte zodat je er 24/7 in kan werken (tunnel Amsterdam Noord-Zuidlijn).

Conclussie

Vastgoedontwikkeling brengt ook kansen met zich mee. Kansenmanagement is het inzichtelijk maken van kansen zodat deze niet onbenut aan je voorbij gaan. Door gebruik van verschillende rekenmodellen zoals RISMAN of de juiste vastgoedsoftware te maken, kun je risicomanagement en kansenmanagement structureel onderdeel van je vastgoedstrategie uit laten maken.

Linkruil.org

Comments are closed.