Media Release

Plaats hier gratis uw artikel of persbericht!

Relatie time-out of tijdelijk uit elkaar gaan

Een time-out in je relatie kan hulpvol zijn als je het even allemaal niet meer weet. Het gaat nu al enige tijd slechter tussen jullie, en na allerhande probeersels te hebben uitgetest, denken jullie eraan om tijdelijk uit elkaar gaan. Een grote stap die veel verandering met zich zal meebrengen, terwijl je steeds nadenkt, over dat het nog wel goed kan komen. Relatieproblemen en duivelse discussies zuigen als het ware de energie uit je lichaam. Je bent op, kan zo niet meer verder, en je zoekt liever een oplossing dan onmiddellijk uit elkaar te gaan. Een nobele maatregel die ofwel de relatie kan redden of ze kan laten uitdoven.

 

Het time-out idee

Tegenwoordig is het geen schande meer om aan een tijdelijke break-up te denken. Onze maatschappij is vooral op grote porties stress gebaseerd, waardoor het niet ondenkbaar is, dat dit op de relatie zal wegen. Jullie praten weinig met elkaar en om elkaars problemen te begrijpen heb je geen energie meer. Je zoekt naar een oplossing, maar wilt toch niet onmiddellijk de grote stap wagen om de relatie te verbreken. Meer en meer begint het time-out idee vorm te krijgen, doch vind je geen manier, om dit aan het verstand van je partner te brengen.

Laten we duidelijk stellen dat niet alle redenen goed zijn, om een tijdelijke relatiebreuk te overwegen. In eerste instantie moet het de bedoeling zijn om de huidige relatie te verbeteren. Als je ondertussen een tweede liefde hebt leren kennen, of als je de grote stap van een permanente breuk niet naar je partner kan communiceren, heb je geen reden om een time-out voor te stellen.

Een relatie time-out dient om zelf op rust te komen, terwijl je kan bezinnen over een mogelijke toekomst. Veelal wordt deze term echter misbruikt, zodat men opnieuw van het single bestaan kan profiteren, zonder dat men de grote stap heeft moeten nemen. Als je zeker bent dat het nooit meer goed komt hoef je dus geen “tijdelijk uit elkaar scenario” gaan voorstellen. Wees eerlijk met jezelf en met je partner. Als het niet langer gaat, kan je dit beter meteen zeggen, dan valse hoop te geven, voor iets dat nooit meer kan goedkomen. We gaan er dus vanuit dat dit voor jou niet het geval is.

 

Duidelijke afspraken voor het tijdelijk uit elkaar gaan

Als je wilt dat dit plan een kans op slagen heeft is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken. In elk ander geval kan het alleen maar mislopen, daar geen van beiden van de regels op de hoogte is. Er is een reden waarom jullie tijdelijk uit elkaar gaan en het is aan jou om dit zo goed mogelijk kenbaar te maken.

  • Wanneer gaan jullie elkaar contacteren?
  • Waar gaat ieder van jullie wonen?
  • Hoe lang gaat de relatie time-out duren?
  • Wie blijft wat betalen?

Het lijken banale zaken, maar ze zijn belangrijker dan je zou denken. Het is niet omdat een time-out zich opdringt dat jullie volledig van elkaar verlost zijn. Er zijn bepaalde verantwoordelijkheden die dienen nageleefd te worden. Eigenlijk zouden jullie beiden er alles aan moeten doen, zodat deze zaken niet de bovenhand gaan nemen. Help elkaar waar nodig en probeer zeker geen stokje voor de deur te steken, in de hoop om zo bij elkaar te blijven. Dit is namelijk de beste manier om je relatie op het spel te zetten.

Zit samen rond tafel en bespreek hoe jullie deze time-out gaan aanpakken. Durf een consensus te maken, zonder dat het de ruimte van tijdelijk alleen te zijn, in het gedrang brengt. Schrijf jullie afspraken op papier zodat er later geen discussies kunnen zijn. Handteken samen de gemaakte beloften en kom ze ook na.

 

Hoelang heb je nodig?

Ieder mens is anders en zal een andere tijdspanne nodig hebben om opnieuw beslissingen te kunnen maken. Het is echter cruciaal om een vast tijdstip af te spreken, alvorens je met een relatie time-out begint. Indien je dit niet doet blijft het gevaar groter dat jullie nooit meer bij elkaar komen. Geef jezelf 6 maand te tijd om alles te overlopen. Indien je na deze tijd nog steeds niet weet of je terug bij elkaar wil komen, kan je hoogstens de datum eenmaal verzetten.

Maak in aanloop van de afgesproken einddatum, tweemaandelijks tussentijdse evaluaties, om jullie situatie te bespreken en eventueel bij te schaven. Indien je dit niet doet, loop je kans om op de vervaldag van jullie afspraak, voor een voldommen feit te worden geplaatst. Voor de rest geven jullie elkaar de ruimte die je nodig hebt en probeer je je niet met de zaken van de andere partner te bemoeien. Vergeet niet dat jullie in een relatiecrisis zijn terechtgekomen, waardoor elke discussie er nu wel te veel aan is.

 

Gebruik zinvol je gegeven tijd

Na de vele gesprekken ben je eindelijk terug alleen om alles op een rijtje te zetten. Je geniet momenteel nog van de rust en wil vooral ontspannen, wat je ook daadwerkelijk verdient. De eerste maand van de break-up dient volledig om je gedachten terug op de rails te krijgen. Het is dan ook verstandig om deze tijd wijs te gebruiken. Ga op vakantie of neem een paar weken verlof zodat je eindelijk die dingen kan doen die je altijd al wou. Denk nu niet aan de relatiecrisis, maar geniet ten volle.

Het is pas vanaf de tweede maand dat we alles gaan overlopen. Om die reden is het ook verstandig om op het einde van deze maand een eerste evaluatiegesprek met je partner te houden. Waarschijnlijk zal het eerste gemis bij minstens één van de twee parten beginnen spelen en zullen er allerlei problemen opduiken. Het is belangrijk dat je je eigen problemen tijdens deze periode probeert op te lossen.  Alleen de gezamenlijke problemen mogen op deze tussentijdse evaluaties besproken worden.

Als jullie relatie tijdelijk “on hold” wordt gezet is het de bedoeling om ze terug beter te maken. Het heeft dus geen zin om tijdens deze periode te gaan daten, want anders kan je er beter onmiddellijk de brui aan geven. Analyseer waar het mank is gelopen en zoek oplossingen om het beter te maken. Dit is trouwens ook de ideale gelegenheid om je relatie met derden te bespreken. Op die manier krijg je andere inzichten om het opnieuw menselijk te maken. Weet dat elke relatie wel eens door een dal gaat, en dat alleen koppels die innovatief te werk gaan, blijvend bij elkaar blijven. Laat emoties toe zonder dat ze de overhand nemen. Het is namelijk belangrijk om oplossingen te vinden in plaats van steeds naar “de arme ik” te wijzen.

 

Communicatie met de kinderen tijdens een tijdelijke break-up

Kinderen zijn veelal het slachtoffer van de incompetentie van hun ouders. Een ideale ouder herkent dus de eigen fouten, wanneer het voortbestaan van het gezin wordt bedreigd. Het heeft geen zin om alle schuld op jou te nemen, maar het is wel cruciaal dat de kinderen goed worden geïnformeerd. Mama en papa gaan een tijdje uit elkaar en dat zal op hun een grote invloed hebben. Maak alvorens je met je kinderen praat een gezamenlijk plan als ouder op, over hoe jullie het bezoekrecht en de dialoog met de kinderen gaan behouden.

Vertel geen leugens want dit kan je achteraf duur te staan komen. Ze zullen jullie waarschijnlijk veroordelen, doch weten ze tenminste waar het op staat. Hun tegen de waarheid blijven beschermen heeft absoluut geen zin. Zij leven evenzeer in jullie gezin en hebben recht op de absolute waarheid. Alleen zo kunnen ze achteraf jullie steunen op momenten wanneer het echt moeilijk wordt. De leeftijd van het kind is echter wel van belang. Als hun verstand dit nog niet kan bevatten, kun je een andere oplossing zoeken, maar weet wel dat je het uiteindelijk zal moeten zeggen.

 

Bij elkaar blijven of niet?

Eerlijkheidshalve moet ik toegeven dat de meeste koppels een time-out in de relatie niet doorstaan. In meer dan 90% van de gevallen komt dit omdat ze bovenstaande regels niet in acht hebben genomen. Men ging tijdelijk uiteen, maar eigenlijk was het meer om van de vrijheid te genieten. Ze vergeten dat een relatiepauze niet wil zeggen, dat men naar een andere partner moet gaan zoeken.

Toch is het niet onmogelijk om na een break-up terug samen te komen. Mensen komen vaak tot besef wanneer ze alleen zijn en beslissen vervolgens om er iets aan te doen. Zolang de betrokkenheid tussen jullie beiden groot genoeg is blijft de kans op een hereniging mogelijk. Veel zal van je eigen inbreng afhangen. Wanhopige toestanden zullen namelijk geen zoden aan de dijk brengen.

Indien jullie besluiten om terug als “normaal koppel” door het leven te gaan moet je er ook alles aan doen, zodat het goed blijft. Overweeg zowel voor als na het tijdelijk uit elkaar gaan relatietherapie of vervoeg ons op het forum, om je situatie uit te leggen. Indien jullie besloten hebben, om toch niet samen door te gaan, bied ik jou deze gratis cursus aan om je leed te verwerken.

Linkruil.org

Comments are closed.