Media Release

Plaats hier gratis uw artikel of persbericht!

Scheiden door mediator of advocaat?

Je gaat scheiden. Dan ga je een emotionele periode in met veel regelwerk en papierwerk. Een echtscheiding is een belangrijke aangelegenheid omdat je goed advies nodig hebt over de keuzes die je maakt. Een scheiding zonder professionele hulp is dan ook niet aan te raden. Zoek je wel hulp? Dan kun je doorgaans kiezen tussen een mediator/bemiddelaar of een advocaat. Welke je het beste kan kiezen is vooral afhankelijk van de aard van de scheiding en vele facetten die met jullie leven (dat van jou en je partner) te maken hebben. Ook belangrijke factor die bepaalt of je een advocaat of mediator zou moeten nemen is of je wel of geen goede band/verhouding hebt met je partner op het moment dat je gaat scheiden. Wij zetten hieronder voor je op een rij voor wie je zou moeten kiezen.

Advocaat
Een advocaat kun je samen kiezen. Bijvoorbeeld omdat je, om wat voor reden dan ook, geen mediator wilt. Echter wordt meestal door partners voor een advocaat gekozen wanneer zij niet meer samen door een deur kunnen. De partners nemen dan beide een andere advocaat, die hen tijdens de scheiding adviseert, vertegenwoordig en juridisch bijstaat. De advocaten “vechten de scheiding dan uit” in naam van de partners.
– geen overleg/communicatie tussen de partners
– lange juridische trajecten
– doorgaans erg duur (tot wel vier keer zo duur als mediation)

Mediator
Een mediator bemiddelt alleen maar. Er vindt overleg plaats tussen jou en je partner, waarbij de mediator alleen toelichting en uitleg zal geven. Het uiteindelijke besluit ligt bij jou en je partner. Het is dan ook belangrijk dat je geen ruzie hebt met je partner als je voor een mediator kiest. Een mediator bemiddelt immers tussen mensen die nog wél samen door een deur kunnen op het moment van de scheiding.
– communicatie gaat direct tussen de partners
– doorgaans veel goedkoper dan een advocaat
– lang voortraject (mediation) en kort juridisch traject

Bovenstaande punten geven op hoofdlijnen aan voor welke echtscheidingsprofessional je zou moeten kiezen. Zoals je wellicht wel leest is dat geheel afhankelijk van de situatie waar jij en je partner in zitten op het moment van scheiden. Vaak wordt vanuit financieel oogpunt snel voor een mediator gekozen. Dat is onverstandig. Zaken moeten helder en eerlijk vastgelegd worden in een convenant, en als jij en je partner éigenlijk niet samen door een deur kunnen, is het dan ook af te raden om een mediator in de armen te nemen. Er is dan geen overleg.

Linkruil.org

Comments are closed.