Media Release

Plaats hier gratis uw artikel of persbericht!

Veranderingen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

Wat is de AWBZ? Op het moment dat iemand opgenomen is in een AWBZ instelling  worden de kosten vergoed vanuit de overheid. Hiervan is sprake bij opname in een verzorgingshuis, verpleeghuis of hospitium. Daarnaast betaalt de verzorgde  eventueel een eigen bijdrage. Wat is er verandert? De eigen  bijdrage is altijd gebaseerd geweest op het inkomen. Maar vanaf 1 januari 2013 is de inkomensvermogensbijtelling van kracht geworden. Dit heeft tot gevolg dat 8% van het vermogen in BOX 3 opgeteld moet worden bij het … Lees verder →