Media Release

Plaats hier gratis uw artikel of persbericht!

een bus melding kan van groot belang zijn!

Het kan zomaar zo zijn dat u wilt gaan bouwen op een stuk grond, maar dat de bodem niet is naar uw verwachtingen. Hiermee wordt bedoelt dat u bijvoorbeeld bodemverontreiniging aantreft in de bodem. Wanneer dit het geval is zal er een bus melding plaats moeten vinden. Bus is de afkorting van besluit uniforme sanering. Een bus melding kan gedaan worden wanneer u de eigenaar bent van de grond of wanneer de eigenaar u gemachtigd heeft. Er zijn wel een … Lees verder →


De voorwaarden voor een bus melding

Als er in de natuur sprake is van verontreiniging kan er een sanering uitgevoerd worden. Een sanering is het verwijderen van de aanwezige verontreiniging. Voordat u een sanering kunt uitvoeren is het nodig om een saneringsplan op te stellen. In een saneringsplan staat beschreven op welke manier er gesaneerd gaat worden. Een saneringsplan kan opgesteld worden middels een BUS melding. Een bus melding staat voor besluit uniforme sanering. Om een bus melding in te dienen moet u aan een aantal … Lees verder →